Správce osobních údajů:   (dále jen “Správce”)

Společnost: M servis, s.r.o.
Sídlo:            Kotojedy 53, Kroměříž
IČ:                 25582615

Společnost je zapsána v OR u Krajského obchodního
soudu v Brně, oddíl C, vložka 35671.

 

Subjekt osobních údajů:    (dále jen “Subjekt”)

uživatel webových stránek registrovaných na doméně mservis.cz (včetně subdomén)

1. Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen GDPR).

2. Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje:

 • – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo
 • – název společnosti, IČ, DIČ
 • – adresa
 • – e-mail
 • – telefonní číslo

3. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem opravy vozidla, nákupu a prodeje vozidla.
Tyto údaje budou správcem zpracovávány do 25. 5. 2033.

4. Subjekt uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například telefonicky na čísle 731991212 nebo zasláním e-mailu na adresu vedouciprodejce@mservis-citroen.cz.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) Marcel Kocourek, prodejce vozidel
b) Tomáš Lutonský, garanční technik
c) Michal Zaoral, přijímací technik
d) Zdeněk Pernička, skladník
e) Petra Pražáková, účetní

6. Z důvodů souvisejících s činností Správce může vzniknout potřeba kontaktovat Subjekt, a to za účelem:

 • – upozornění na blížící se konec platnosti STK
 • – připomenutí dohodnutého termínu návštěvy servisu
 • – zaslání sms zprávy po návštěvě servisu, autosalonu, autobazaru
 • – zaslání, telefonování ceny opravy vozidla
 • – zaslání, telefonování nabídky zkušební, předváděcí jízdy

V takovém případě je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce následující:

 • – telefonicky: subjekt nesouhlasí s kontaktem
 • – prostřednictvím SMS: subjekt souhlasí s kontaktem
 • – e-mailem: subjekt souhlasí s kontaktem
 • – poštou: subjekt souhlasí s kontaktem

7. Správce dává Subjektu na vědomí, že podle GDPR má Subjekt právo:

 • – vzít souhlas kdykoli zpět
 • – požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o Subjektu zpracovává
 • – požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • – vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit